Billingstad Trelast A/S
   åpningstider: Man-Fre 8-16 / Lør 8-13
Tlf: 66 84 60 00   -   www.billingstadtrelast.no

Meny:

 
12x045 Glattkant Gran

Kr 23,00 pr.l.m. 
12x095 Glattkant Gran

Kr 41,00 pr.l.m. 
15x034 Glattkant Gran

Kr 23,00 pr.l.m. 
15x045 Glattkant Gran

Kr 27,50 pr.l.m. 
15x070 Glattkant Gran

Kr 37,50 pr.l.m. 
15x095 Glattkant Gran

Kr 44,00 pr.l.m. 
15x120 Glattkant Gran

Kr 56,00 pr.l.m. 
15x145 Glattkant Gran

Kr 68,00 pr.l.m. 
15x170 Glattkant Gran

Kr 92,50 pr.l.m. 
15x195 Glattkant Gran

Kr Utsolgt pr.l.m. 
21x34 Glattkant Gran

Kr 26,50 pr.l.m. 
21x045 Glattkant Gran

Kr 37,50 pr.l.m. 
21x058 Glattkant Gran

Kr 42,00 pr.l.m. 
21x070 Glattkant Gran

Kr 52,00 pr.l.m. 
21x095 Glattkant Gran

Kr 57,00 pr.l.m. 
21x120 Glattkant Gran

Kr 72,50 pr.l.m. 
21x145 Glattkant Gran

Kr 91,00 pr.l.m. 
21x170 Glattkant Gran

Kr 94,50 pr.l.m. 
21x195 Glattkant Gran

Kr 128,00 pr.l.m. 
21x220 Glattkant Gran

Kr 154,00 pr.l.m. 
28x028 Glattkant Gran

Kr 28,50 pr.l.m. 
28x034 Glattkant Gran

Kr Utsolgt pr.l.m. 
28x045 Glattkant Gran

Kr 41,00 pr.l.m. 
28x070 Glattkant Gran

Kr 64,00 pr.l.m. 
28x095 Glattkant Gran

Kr 72,50 pr.l.m. 
28x120 Glattkant Gran

Kr 91,00 pr.l.m. 
28x145 Glattkant Gran

Kr 101,00 pr.l.m. 
34x034 Glattkant Gran

Kr 38,50 pr.l.m. 
34x045 Glattkant Gran

Kr 52,00 pr.l.m. 
34x070 Glattkant Gran

Kr 74,00 pr.l.m. 
34x095 Glattkant Gran

Kr 93,50 pr.l.m. 
34x120 Glattkant Gran

Kr 101,00 pr.l.m. 
34x145 Glattkant Gran

Kr 109,00 pr.l.m. 
45x045 Glattkant Gran

Kr 66,00 pr.l.m. 
Alle priser er inkludert MVA.

Billingstad Trelast logo 

Tilbudsvarer:

13mm Gips 120x240 TILBUD
185,00 pr.pl.

Kontakt oss på E-post: billingstad.trelast@online.no Eller Telefon 66 84 60 00

 Sist oppdatert : 06.12.2022